Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Board software | Board meeting software

De New York Stock Exchange eist dat de besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te echtparen of de comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening zijn ervoor bij zorgen dat besturen worden bemand en geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn boven het nakomen van hen verplichtingen; plus dat daarginds betrouwbare processen zijn vanwege aan de basisvereisten te voldoen met gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden bestaan met het taak dat zij plus hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de prestaties van het directiekamer langs board management software verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens een onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal met 1 tot 5 bij termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” zijn en één “niet bij allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board aangaande de vaardigheden en belevenis beschikt dat nodig is om toezicht te houden op hun bedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) van de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hun bedrijf de prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om de prestaties betreffende de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts beslist bescheiden tevredenheid over het dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) van de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) ben ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening datgene een percentage van het bestuurders een te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van het raad betreffende bestuur (een dynamiek dat “een bestuur binnen dezelfde raad” werd genoemd). Het typische directeur is betreffende mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief is. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat vaak bedrijven genkel raadsevaluaties bedienen om de bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak uitgevoerd door het general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. Het onderzoekt onder andere of u bedrijf bestaan comités op de passende manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zichzelf houdt betreffende een reeks processen dat in overeenstemming zijn bij de zogenaamde beste praktijken die sinds bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel van het evaluatieproces van de raad is om het bijdrage van individuele bestuurders en een interpersoonlijke en groepsdynamiek met bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt dit oefening regelmatig niet met een rigoureuze manier uitgevoerd en bij veel bedrijven is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Dit houding ben een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender ben, biedt een beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste toeval tot verbetering door de rollen, een bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid bij onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *